Skip to main content

Účetnictví / Daňová evidence

Kompletní zpracování účetních dokladů
 • pohledávky, závazky
 • mzdy
 • majetek
 • fakturace

Daně

Rychlé zpracování podkladů pro vyřízení daňových povinností
 • daň z přidané hodnoty (DPH)
 • daň z příjmu fyzických osob (DPFO)
 • daň z příjmu právnických osob (DPFO)
 • silniční daň

Obchod

Mějte kompletní přehled o dění ve Vaší firmě
 • výroba
 • sklad

Správa vod a kanalizací

Rozšiřující modul
 • evidence odběratelů
 • vyúčtování
 • platby SIPO

Místní samospráva

Modul pro obce
 • Místní poplatky
 • Komunální odpad

Administrativa

Agendy usnadňující Vaše podnikání
 • datová schránka
 • cestovní příkazy
 • nájemní smlouvy
 • korespondence
 • kniha jízd